Aktien

Kindreds depåbevis är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2004. Från den 4 januari 2016 är depåbevisen noterade på Large Cap-listan. Den 4 januari 2016 var första handelsdag efter split 8:1. Utdelning om 2,87 SEK (0,235 GBP) utbetalades från Euroclear den 23 maj 2016.

Antalet utgivna aktier per den 31 Januari 2017 var 230,126,200

 

Aktieägare

Kindreds största aktieägare per 31 Januari 2017 är:
Swedbank Robur Fonder 21819023
Andra AP-fonden 13042734
Första AP-fonden 9882563
Anders Ström through company 10266200
Handelsbanken Fonder 8952793
Columbia Acorn 8756203
Lannebo Fonder 9092243
Skandia Liv 6817015
SEB Investment Management 7289379
DnB och Skandia Fonder 5588354
Länsförsäkringar fondförvaltning 5590151
Tredje AP-fonden 4547227
Nordea Fonder 3788826
AMF Fonder 3885280
Kindred Group plc 2585266
Others 108697943
 • Prenumerera på aktieinformation

Analysbevakning

Analytiker som bevakar Kindred är:
 • ABG Sundal Collier
  Anders Hillerborg
  +46 8 566 286 84
 • Carnegie
  Mikael Laséen
  +46 8 5886 8721
 • Danske Bank
  Sharish Aziz
  +46 8 568 805 69
 • DNB Bank ASA, Filial
  Martin Arnell
  +46 8 473 48 95
 • SEB Enskilda
  Viktor Bellak
  +46 8 522 296 74
 • Handelsbanken
  Rasmus Engberg
  +46 8 701 511 16
 • Morgan Stanley
  Vaughan Lewis
  +44 207 425 3489
 • Nordea
  Christian Hellman
  +46 7214 595 66
 • Swedbank
  Mathias Lundberg
  +46 7223 246 95

Flaggningsregler

Unibet Group plc är ett börsnoterat bolag med Malta som hemmedlemsland och därför gäller flaggningsreglerna i Malta Financial Services Authority:s Listing Rules. Desk "Notification Rules" återfinnes i Kapitel 8 under rubriken "Continuing Obligations" (pdf för nedladdning).

 • Optionsprogram & Aktierelaterade ersättningar

  Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner.
 • Aktieåterköpsprogram

  Styrelsen för Unibet Group plc beslutade den 22 september utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2016.