Aktien

Kindreds depåbevis är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2004. Från den 4 januari 2016 är depåbevisen noterade på Large Cap-listan. Den 4 januari 2016 var första handelsdag efter split 8:1. Utdelning om 2,87 SEK (0,235 GBP) utbetalades från Euroclear den 23 maj 2016.

Aktieägare

Kindreds största aktieägare per 31 oktober 2016 är:
Swedbank Robur Fonder 21831110
Andra AP-fonden 13042734
Första AP-fonden 10477566
Anders Ström through company 10266200
Handelsbanken Fonder 8761676
Columbia Acorn 8688785
Lannebo Fonder 8690816
Skandia Liv 8756341
SEB Investment Management 7268260
DnB och Skandia Fonder 7471304
Länsförsäkringar fondförvaltning 5681131
Tredje AP-fonden 4562401
Nordea Fonder 3620519
Didner och Gerge Fonder 3295215
Others 105126876
0
 • Prenumerera på aktieinformation

Analysbevakning

Analytiker som bevakar Kindred är:
 • ABG Sundal Collier
  Anders Hillerborg
  +46 8 566 286 84
 • Carnegie
  Mikael Laséen
  +46 8 5886 8721
 • Danske Bank
  Sharish Aziz
  +46 8 568 805 69
 • DNB Bank ASA, Filial
  Martin Arnell
  +46 8 473 48 95
 • Enskilda
  Viktor Bellak
  +46 8 522 296 74
 • Handelsbanken
  Rasmus Engberg
  +46 8 701 511 16
 • Morgan Stanley
  Vaughan Lewis
  +44 207 425 3489
 • Nordea
  Christian Hellman
  +46 7214 595 66
 • Swedbank
  Mathias Lundberg
  +46 7223 246 95

Flaggningsregler

Unibet Group plc är ett börsnoterat bolag med Malta som hemmedlemsland och därför gäller flaggningsreglerna i Malta Financial Services Authority:s Listing Rules. Desk "Notification Rules" återfinnes i Kapitel 8 under rubriken "Continuing Obligations" (pdf för nedladdning).

 • Optionsprogram & Aktierelaterade ersättningar

  Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner.
 • Aktieåterköpsprogram

  Styrelsen för Unibet Group plc beslutade den 22 september utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2016.