Styrelse och Ledning

Styrelsen för Kindred Group plc är kollektivt ansvarig för koncernens framgång och bolagsstyrning. Målet är att förse koncernen med ett entreprenörsmässigt ledarskap med väl avvägda och effektiva finansiella kontroller som kan användas för att bedöma och hantera risker.

Styrelsen består av ordföranden och fem ledamöter. Svensk kod för bolagsstyrning understryker den fundamentala vikten av att ha oberoende externa styrelseledamöter för att säkerställa en objektiv balans inom styrelsen, och anger kriterier som ska beaktas vid fastställandet av externa styrelseledamöters oberoende.

För att säkerställa styrelsens effektivitet är den sammansatt av personer med olika färdigheter och erfarenheter som lämpar sig för kraven i verksamheten. Styrelsens sammansättning och rekommendationer inför valet av styrelseledamöter sköts av valberedningen.

Styrelsen

Ledning