Årsstämma & Extra bolagsstämma

Årsstämman är Kindred Groups högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget.

Den senaste årsstämma hölls i Stockholm den 17 maj 2016 och nästa årsstämma kommer att äga rum i Stockholm 2017.